At være en forening kan give nogle muligheder, som man ikke har som uorganiseret hold, fx søge om tilskud til leje af baner, tilskud til aktiviteter eller søge om midler til spillertøj, transport eller bolde. Det kræver dog samtidig et stykke arbejde, da I som forening bl.a. skal lave nogle vedtægter, vælge en bestyrelse og have medlemmer.

OMBOLDs Foreningsservice kan hjælpe dig og dine holdkammerater med at finde ud af, om en forening er noget for jer, og hjælpe med alle de praktiske ting, der er forbundet med at etablere en forening.

Har I som allerede eksisterende forening brug for hjælp til fx regnskab, fondsansøgninger, organisering eller noget helt fjerde, er I også meget velkomne til at benytte jer af Foreningsservice.

Du er altid velkommen til at kontakte Astrid og høre mere om hvad vi kan tilbyde på astrid@ombold.dk eller tlf: 20954923.

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af personer, der deler en fælles interesse, fx fodbold. Man kan fx danne en forening omkring en fodboldtræning eller et eller flere fodboldhold.

En forening er demokratisk og styres af foreningens medlemmer i fællesskab. Det vil sige, at det er medlemmerne selv der bestemmer hvordan foreningen skal køre, og hvilke aktiviteter der skal være i foreningen. Det betyder også, at det er medlemmerne selv der har ansvar for foreningens økonomi.

Blandt medlemmerne vælges der en bestyrelse, som står for den daglige drift, dvs. holder styr på regnskab, aktiviteter og opgavefordeling. Alle foreningens medlemmer kan komme med forslag til bestyrelsen, og det er bestyrelsens opgave at sikre, at alle bliver hørt.

Som forening har man mulighed for at søge om tilskud til leje af lokaler hos kommunen. Man kan også søge om penge til fx spillertøj, bolde, transport mm. hos forskellige fonde og puljer.

En forening er åben for alle, det vil sige, at man kan være medlem uanset hvor man bor og uanset om man er tilknyttet et bestemt behandlingstilbud, værested eller ej. En forening kan således danne en ramme om fodboldfællesskabet, som kan være med til at sikre, at spillerne kan bevare tilknytningen til holdet, uanset hvor de holder til.

dokument Foreningsordbog

Oprettelse af en forening

Der er nogle ting man skal have på plads, før man kan kalde sig en forening. Blandt andet skal man i fællesskab blive enige om et regelsæt for foreningen (foreningens vedtægter). Derudover skal der indkaldes til generalforsamling og vælges en bestyrelse. Alt dette kan OMBOLDs Foreningsservice give råd og vejledning om.

Du kan blandt andet få råd og vejledning om:

 • Udformning af vedtægter og retningslinier
 • Foreningstype (folkeoplysende forening eller frivillig social forening)
 • Stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse
 • Kontingent
 • Oprettelse af bankkonto, CVR-nummer, digital postkasse mm.
 • Samarbejde med eksisterende idrætsforeninger

Herunder kan du finde nogle relevante dokumenter om oprettelse af foreninger:

dokument Guide til oprettelse af en forening

dokumentUdarbejdelse af vedtægter

dokument Eksempel på vedtægter

dokumentUdarbejdelse af retningslinjer

dokumentEksempel på retningslinjer

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Astrid på tlf. 20954923 eller astrid@ombold.dk

Drift af en forening

Når man har oprettet en forening, er der nogle ting som foreningens bestyrelse løbende skal holde styr på, blandt andet regnskab, aktiviteter, søge fonde, afholdelse af møder mm.

Hos OMBOLDs Foreningsservice kan du blandt andet få råd og vejledning om:

 • Regnskab
 • Kontingentopkrævning
 • Medlemsregistrering
 • Ansøgninger om midler/lokaler
 • Fondsansøgninger
 • Afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder
 • Rollefordeling

Herunder kan du finde relevante værktøjer til foreningsarbejdet:

dokument Årshjul
dokumentOrganisationsdiagram

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Astrid på tlf. 20954923 eller astrid@ombold.dk

Hør erfaringer fra foreningerne

Foreningsservice er muliggjort med støtte fra Børne- og Socialministeriet