Viden om fodboldens gavnlige effekter

Alle er enige om, at vores liv og helbred er afhængige af hvad vi putter i munden og hvad vi udsætter vores lunger for. Men også vores motions-vaner har betydning for vores livskvalitet – og hvor længe vi kan forvente at leve.  Hjemløse og socialt udsatte er udfordret på flere af de faktorer, og de mest udsatte mister 22 leveår i forhold til de bedst stillede. Et liv med hjemløshed, misbrug, psykiske vanskeligheder, manglende uddannelse og arbejdsløshed sætter sig spor, og det kan tage mange år at kæmpe sig ud af problemerne. For hvor skal man begynde? Hvordan genvinder man troen på at det overhovedet nytter at forsøge at gøre noget overhovedet, når nu problemerne er så massive og sammensatte? En ting er sikkert! Man klarer det ikke alene – og man får ikke et nyt liv bare fordi man begynder at spise morgenmad eller lægge smøgerne eller hashen på hylden. Netop det, ikke at være alene – og ved at mødes med andre mennesker, der også er udfordret, har en stor værdi for lysten og motivationen for at turde forsøge at gøre noget ved problemerne. Ikke fordi, deltagerne spiller gadefodbold i OMBOLD for at angribe KRAM-faktorerne eller at gå i gang med en uddannelse.

Men OMBOLD har igennem årene erfaret, at vores gadefodboldkoncept kan kickstarte en proces, hvor deltagerne nærmest af sig selv får øje på nogle af de områder, hvor deres livsstil og indgroede vaner står i vejen for deres muligheder for at få maksimalt udbytte. Af fodbolden og det sociale fællesskab som alle vægter ligeså højt som selve fodboldspillet.

OMBOLD er et frirum, hvor spillerne af sig selv finder ud af, at de er nødt til at undertrykke egne umiddelbare lyster og behov, fordi deres med- og modspillere har brug for, at de møder til tiden og ikke er (for) påvirkede – og at det er OK at komme, selv om man har en ”dårlig dag” – og bare gerne vil heppe på de andre. Kort sagt: I OMBOLD kan man altid spille en rolle eller udfylde en opgave, som fællesskabet anerkender. OMBOLD samarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner om at genere viden om socialt udsattes sundhed og livskvalitet – og ikke mindst om, hvad et rummeligt idrætsfællesskab kan generere af begge dele.

Nedenfor har vi samlet et uddrag af forskning som primært relaterer sig til udsatte sundhed og idrætsdeltagelse generelt, men også forskning som er specifikt rettet mod effekterne af OMBOLD gadefodbold på udsattes fysiske, sociale og sundhedsmæssige tilstand.

Hvis du kender til andet forskning, artikler eller andre vidensbidrag om dette område, må du gerne kontakte os på ombold@ombold.dk. Du må selvfølgelig også altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om vores arbejde.

Fodbold og socialt udsatte

Karsten Østerlund, Syddansk Universitet 2013. Fysisk aktivitet eller social kapital

“Nogle idrætsgrene har langt flere aktive medlemmer end andre og ser derfor ud til at være mere befordrende for opbygningen af social kapital”

Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed. Sundhedsprofil for socialt udsatte og udviklingen

“For næsten alle indikatorer for sundhed og helbredsrelateret livskvalitet gælder det, at sundhedstilstanden forværres trinvis, når antallet af belastede livsomstændigheder stiger”

Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed. Dødelighed blandt socialt udsatte 2007-2012

“Socialt udsatte har en markant højere dødelighed end den generelle danske befolkning, idet deres dødelighed er 7,4 gange højere end forventet”

Dansk Udsatte Idræt, Undersøgelse 2013 – udviklings- og evaluerings-undersøgelse

“Idræt fremmer sundheden. Det har man vidst i mange år. Men hvad ved man om effekterne af idræt og socialt udsattes livskvalitet og evne til forandring?”

Socialstyrelsen 2012 - Et sundt liv for udsatte borgere.

“Den overordnede konklusion er, at det nytter noget. Et sundhedsperspektiv i det sociale arbejde kan skabe et løft – også socialt”

Krustrup og Winther Petersen 2007- Effects of Four Months of Street Football on Training Status and Health Profile for Homeless

“Players with poor aerobic power and low muscle mass, had their physical health profile normalized after 4 months of training

Susanne Ravn og Jørn Hansen (2013). ’Om behovet for at være i samme båd’

“Forudsætningerne for at skabe en større social lighed inden for idrætsdeltagelse er, at socialt udsatte – ligesom øvrige idrætsdeltagere – finder aktiviteten acceptabel og meningsfuld”

Scandinavian Journal of medicine & Science in sports (2014). The impact of health benefits, social relations, and enjoyment on exercise adherence

“Team sport activities seem to be intrinsically motivating to the participants through positive social interaction and play. They are therefore more likely to result in exercise continuation, such as the expectation of improved health and well-being”

Laila Ottesen og Birgitte Krustrup (2009) Fodbold frigør voksne kvinder

“Forskningsresultaterne tyder også på, at kvinder, der ikke tidligere har været idrætsaktive, får mod på at motionere, når de prøver kræfter med fodbold”

Krustrup & Kousgaard 2014. Street football boosts fitness and health in socially deprived men

“Research carried out by the Copenhagen Centre for Team Sport and Health in Denmark shows that street football improves fitness and multiple health markers in homeless men.”

Sundhedsstyrelsen 2006. Fysisk aktivitet og evidens – et opslagsværk til rådgivning og pressedækning

“Der er tendens til social ulighed i sundhed indenfor fysisk aktivitet. Generelt kan det konkluderes, at der er en stærk sammenhæng mellem uddannelse og deltagelse i fysisk aktivitet”

Professor Bjarne Ibsen 2012. Idræt for særlige grupper – Viden om gadefodboldens effekter

“Slides til Workshop til Idans konference med tal og statistikker om socialt udsatte og hvordan idrætten kan hjælpe til”

European Streetsoccer - guidelines

“The knowledge and experience accumulated by individuals projects – are now shared by all within a network, and are incorporated into a complete guideline”

Politiske indspark

Kulturministeriet 2012. Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

“Udredningen omhandler allokeringen og anvendelse af statslige midler til idrætten i Danmark”

Kulturministeriet 2013. Udredning af idrættens økonomi og struktur

“Gennem de seneste år har forskellige projekter arbejdet med at integrere udsatte grupper i idrætslivet. Integrationen via idrætsdeltagelse udfordres af, at det sjældent er idrætsforeningernes kerneområde at arbejde for integration.”

IDAN 2013. Input til udredningen af idrættens økonomi og struktur

“En statslig idrætspolitik bør omfatte en mere struktureret og vedholdende støttestruktur for aktivering/inklusion af de idrætssvage eller udsatte grupper i idræt/fysisk aktivitet og foreningsliv”

Kulturministeriet 2014. Politisk stemmeaftale om idræt

“Parterne har en forventning om, at DIF, DGI og DFIF gør en særlig indsats for mangfoldighed i idrætten, herunder udvikling af handicapidrætten og idræt for socialt udsatte grupper.”

Organisationen OMBOLD

Årsrapport 2012

OMBOLDs årsrapport om aktiviteter i året 2012

Socialudvalget 2011-2012. OMBOLDs tiltræde for socialudvalget 10 maj 2012

“Bilag der beskriver OMBOLDs organisation og formål i forbindelse med foretrædet for Socialudvalget”

Årsrapport 2013

OMBOLDs årsrapport om aktiviteter i året 2013

Årsrapport 2014

OMBOLDs årsrapport om aktiviteter i året 2014

Opgaver om OMBOLD

Speciale, Institut for Idræt KU 2009. ‘Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere – indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet’

“Nærværende undersøgelse til at skabe forståelse omkring, hvordan mødet mellem system og udsat borger påvirker implementeringen af fysisk aktivitet”

Bachelor, Socialrådgiveruddanelsen 2013. ‘OMBOLD – udbyttet for den enkelte’

“Vi har valgt at anskue det fra et individperspektiv og undersøge, hvordan det selvopfattede fysiske-, psykiske- og sociale udbytte under og efter deltagelsen i OMBOLD kommer til udtryk”

Bachelor, Ergoterapeutuddannelsen 2012- ‘Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på at jeg er herinde’

“En kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning for, at retspsykiatriske patienter vælger at deltage i fysiske sundheds-fremmende aktiviteter”

Speciale i sociale interventionsstudier: "Anerkendelse i social intervention – en sammenfatning af et langt speciale"

“Udvikling og forandring er genereret af anerkendelsen i fællesskabet, hvor effekterne i et anerkendende perspektiv kan tolkes som tillid, selvtillid og selvværd”