Mens der for nogle af landets mest udsatte kan være lang vej til selvforsørgelse og en plads på arbejdsmarkedet, skal det samme ikke gælde afstanden til foreningslivet i de danske fodboldklubber. Derfor har Nordea-fonden netop givet OMBOLD millionstøtte til et pilotprojekt, der skal få socialt udsatte voksne til at blive en integreret del af fodboldklubber og gadeidrætsmiljøer i otte kommuner rundt i landet.

 

Udsatte voksne hører til samfundets allermest idrætssvage mennesker og har så godt som ingen tilknytning til foreningsidrætten. Kontingent, konkurrence-mentalitet, manglende fleksibilitet og rummelighed, er nogle af de barrierer som får udsatte til at fravælge den etablerede idræt, selv om de om nogen er dem, der kunne få allermest gavn af at dyrke sport og motion. Det vil landets mest erfarne idrætsaktør på udsatteområdet, OMBOLD, forsøge at lave om på – i samarbejde med fodboldklubber, gadeidrætsmiljøer, kommuner og sociale aktører. Nordea-fonden, der bl.a. støtter ”gode liv”, har støttet med to millioner kroner til at sætte gang i inklusions-processen.

Opbakning fra Nordea-fonden

Flere skal have mulighed for at tage del i fodboldens fællesskaber. Det drejer sig selvfølgelig om at komme i gang med lidt mere motion, men mindst ligeså meget om at være sammen med andre og måske få nye venskaber.  Derfor er vi glade for, at klubberne er åbne for nye medlemmer”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden som støtter gode liv.

OMBOLD har siden 2003 engageret udsatte, hjemløse, psykisk sårbare og andre marginaliserede målgrupper i fællesskaber med fodbolden som omdrejningspunkt gennem fleksible og rummelige rammer, der tager højde for målgruppens sociale, fysiske og økonomiske udfordringer. Det bliver projektets sigte at overføre OMBOLD-konceptet til klubregi for derigennem at åbne op for, at udsatte også kan blive en del af foreningsdanmark.

Gammel kærlighed skal vækkes til live i klubberne

At OMBOLD på 16. år tiltrækker så mange forskellige udsatte voksne handler om, at vi har formået at vække og tilfredsstille en længsel efter at blive valgt til og komme med i et fællesskab. Det fællesskab rummer fodbolden – om det er i OMBOLD eller en fodboldklub”, siger Martin Svend Pedersen, der er sekretariatsleder i OMBOLD.
Han uddyber:
” De fleste af OMBOLDs spillere har dyrket og spillet i almindelige klubber i barndommen og ungdommen. Men både de udsatte og fodboldklubberne har mistet kontakten og troen på, at den fælles passion kan få nyt liv i foreningsregi.  Projektet sigter mod at skabe nogle rammer og vilkår i foreningsidrætten, som appellerer til målgruppen af udsatte og som kan rumme deres udfordringer. Men det handler i ligeså høj grad om at klæde de udsatte mennesker på til, at turde give den fælles kærlighed til fodbolden en ny chance. OMBOLD vil kort fortalt overføre de positive erfaringer vi har med et fodboldkoncept til klubmiljøet, hvor der er fokus på at bidrage til fodbolden sociale dimension – både på og udenfor banen

 

Det er planen, at der bliver etableret OMBOLD-træninger i fodboldklubber og gadeidrætsmiljøer i otte kommuner. Projektet er under forberedelse og får kickstart i foråret 2019 og vil forløbe over to år.