Fritidsaktiviteter som sport og motion er et guldæg for folkesundheden og samfundsøkonomien, og er med til at forebygge en lang række livsstilssygdomme og for tidlig død.  Men er man arbejdsløs og har sociale og psykiske problemer, så er der lang vej til fodboldklubben.  I et udkast til en ny sport- og fritidspolitik i Aarhus er der bl.a. fokus på at hjælpe flere udsatte borgere ind i idrætsfællesskabet og bygge bro til foreningsliv.

Mens to ud tre, der har et arbejde også er aktive i sport og idræt, så gælder det blot hver tredje kontanthjælpsmodtager. Og hvis man yderligere har psykiske og fysiske udfordringer eller slås med misbrug eller hjemløshed, så er deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter endnu mere begrænset. Den ulighed vil man til livs i Aarhus Kommunes nye Sport- og Fritidspolitik. Planen er at understøtte og udbygge partnerskaber mellem foreninger og kommunen om konkrete indsatsområder, der skal inkludere udsatte eller såkaldt foreningsuvante borgere i fritids- og foreningslivet.
Selv om planen først rulles ud fra 2018-21, har OMBOLDs gadefodbold og Aarhus Kommunes Center for Misbrug sammen med AGF allerede fløjtet dele af visionen i gang med skabelsen af AsfaltLigaen, der med tiden skal udvikle sig til en landsdækkende gadefodboldliga målrettet socialt udsatte mennesker.

”Asfaltligaen er et fantastisk initiativ. Det at dyrke sport sammen med andre er vigtigt for sundheden. Både den fysiske sundhed, men bestemt også den mentale. Aarhus har en bred vifte af foreningstilbud, som endnu flere vil kunne få glæde og gavn af. Foreningerne er en god ramme for sunde fællesskaber og asfaltligaen viser vejen for hvordan vi kan få endnu flere med”, siger rådmand for kultur og borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R).

 

Rådmands-kollega Thomas Meedom (SF), der har ansvar for sociale indsatser og beskæftigelse håber, at idrætten også kan være med til at bringe skjulte ressourcer i udsatte borgere, som ikke altid kommer til udtryk, når kommunen, der er primær ”legekammerat”.

 

”Relationen til kommunen er jo ofte skabt på basis af borgernes konkrete udfordringer, som arbejdsløshed, økonomi, misbrug eller fysiske og psykiske problemer. Selv om vi gør hvad vi kan for at være i øjenhøjde og respektfulde, så er det ikke altid det lykkes at skabe en ægte følelse af ligeværdighed. Der kan et socialt idrætsfællesskab med udgangspunkt i ens egen lyst og interesse være af enorm værdi i sig selv. Men også som indgang til få opbygget noget selvtillid og netværk, som kan give en tro på, at man kan noget og betyder noget for andre, selv om man har udfordringer”, siger Thomas Meedom.

 

Håndsrækning fra
den etablerede idræt

 

OMBOLDs AsfaltLiga i Østjylland bliver lokalt organiseret af Center For Misbrugsbehandling og FC Grønnegade, der har tovholderfunktionen.
”Vi har i en årrække dyrket gadefodbolden og holdsporten som et pædagogisk redskab til at engagere mennesker med misbrugsproblemer. Både som motivation til at komme ud af misbruget, men også i høj grad som redskab til at holde sig stoffri efter behandlingen. Det er ikke bare motiverende for spillerne, men i lige så høj grad for de medarbejdere, der arbejder som pædagoger og misbrugsbehandlere”, siger misbrugskonsulent Toivo Asak.

 

OMBOLD AsfaltLigaen er støttet af TrygFonden frem til sommeren 2018, men der er klare ambitioner om at ligaen skal fortsætte, og at man finder nye partnere som kan være med til at sikre, at gadefodbolden fortsat vil rulle og finde lokal forankring og opbakning – også i det etablerede foreningsliv.

 

Det arbejde har man i FC Grønnegade også taget hul på igennem en aftale med AGF, der hjælper med gæstetrænere og tilbud om kostvejledning, ligesom FC Grønnegade bliver inviteret til Superliga-fodbold i Ceres Park.
”Vi deler glæden ved fodbolden, og vi vil i AGF vil meget gerne være med til at hjælpe mennesker med sociale udfordringer ind i fodboldens fællesskab. Og hvis det kan give nogle positive oplevelser og måske ligefrem være med til at sparke mere håb i livet, så er vi glade for at kunne give en håndsrækning”, siger AGF’s kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen.

  

INVITATION TIL ALLE INTERESSEREDE:
 
Kom og mød politikere, spillere og toppen af DIF og DBU

Torsdag d. 16. november kl. 12.00 på

Fodboldfabrikken, Jens Juels Vej 2, Viby J.

OMBOLD beværter med vand, frugt og snacks!