Hvad er Hjemløselandsholdet - og hvorfor har vi brug for det?

Hjemløselandsholdet udspringer af OMBOLDs landsdækkende gadefodbold-aktiviteter for hjemløse og udsatte, som ikke har forudsætningerne for at blive medlemmer i almindelige fodboldklubber. Landsholdet består 8 spillere, der på baggrund af sportslige og sociale kompetencer en gang om året udvælges blandt de ca. 1200 deltagere i OMBOLDs aktiviteter.

Med fodbolden som platform og en målrettet og kvalificeret støtte viser hjemløselandsholdet og spillerne, at de har ressourcerne til at arbejde med gamle vaner og handlemønstre. Og de lærer at mestre forventningspres og tackle både sejre og nederlag. Noget som de umiddelbart kan overføre på hverdagslivets udfordringer. Ved at bruge fodbolden som fælles referenceramme tages der udgangspunkt i den enkelte spillers spidskompetencer og succesoplevelser. For spillerne er fodbolden måske det eneste, de føler, at de rent faktisk mestrer og har haft succes med i livet. Målet er, at den enkelte via interessen og ambitionerne i forhold til fodbolden også tør forfølge mål og tro på muligheden for positive forandringer i livssituationen – uden for banen.

Du kan læse mere om fodboldens gavnlige virkninger og forskning indenfor dette felt her.

DSC_0028
jubel spillere

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor tager spillerne sig ikke bare sammen og melder sig ind i en almindelig fodboldklub?

Spillerne på hjemløselandsholdet har psykiske, sociale eller helbredsmæssige problematikker, der kan omfatte både arbejdsløshed, fattigdom, misbrug, sygdom og en kaotisk boligsituation. Det er derfor for stor en byrde at skulle være en del af den traditionelle foreningsidræt, der kræver både stabilt fremmøde, kontingentbetaling og ofte ikke har plads til ’skæve’ typer. For dem er OMBOLD-fodbolden et fristed, hvor der kommer fokus på noget, som de er gode til og har succes med – i rammer, som forstår og respekterer de forskelligheder og problematikker, spillerne kæmper med. 

Hvorfor skal jeg støtte hjemløselandsholdet, får de ikke penge alle mulige andre steder fra?

OMBOLD får få, tidsbegrænsede midler fra fonde, kommuner og ministerier. Men desværre er de penge af princip bundet til Danmark, dvs. at de ikke må bruges uden for landets grænser. Derfor har OMBOLD og Hjemløselandsholdet brug for al den støtte, de kan få – både i form af private bidrag og sponsorater for at landsholdet kan komme afsted til VM. 

Hvorfor skal jeg støtte hjemløselandsholdet, der kun berører 8 spillere, når der er så mange, der har brug for hjælp?

Hjemløselandsholdet er til gavn for flere end blot de 8 spillere, der er udtaget. For det første er det et mål og en gulerod for de 1200 spillere, der hvert år deltager i OMBOLDs øvrige aktiviteter, og er derfor en motiverende faktor, der holder dem i gang.

For det andet virker hjemløselandsholdet med at sætte et positivt fokus på danske udsatte og hjemløse – og med at nuancere billedet af denne gruppe mennesker i den brede offentlighed. Når landsholdet spiller kampe på offentlige pladser ser de mange tilskuere, at spillerne, som udenfor banen har massive psykiske og sociale problemer, ikke adskiller sig fra andre gode boldspillere, når de er på banen.

For det tredje er hjemløselandsholdet Danmarks eneste mulighed for at forsvare æren og være med til VM i Skotland i 2016. 

Hvordan udtages hjemløselandsholdet?

Ombold’s Hjemløselandshold  udtages blandt deltagerne i Ombold’s træninger og stævner. Landsholdene skal repræsentere Danmark ved de årlige verdensmesterskaber i gadefodbold for hjemløse under organisationen Homeless World Cup Foundation – HWC og deltage i showkampe og turneringer.

For at blive udtaget til Danmark’s Hjemløselandshold skal flg. være opfyldt.

  • Spillerne skal være hjemløse eller have været hjemløse inden for det sidste år og/eller
  •  Spillerne skal have gennemgået misbrugsbehandling og have været hjemløse inden for de seneste 2 år.

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at hjemløse ikke har noget sted at bo. Det har de oftest, idet de fleste bor på herberger og nogle i egen bo­lig.Personer, der har en bolig, men som af forskellige grunde ikke kan opholde sig i boligen (funktionelt hjemløse) kan være omfattet af deltagerkriterierne, ligesom det ikke er afgørende for udtagelsen til Hjemløselandsholdet, hvilken form for misbrug, den enkelte har været i behandling for.

Udtagelsen af spillerne til landsholdene hviler alene på Ombolds vurderinger – heri indgår fodboldkompetencer, fremmøde til træning og stævner, motivation for forandring og ikke mindst evner og vilje til at indgå i fællesskab med spillere, træner og andre personer omkring landsholdet.

Hvis du har andre spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte ombold på ombold@ombold.dk