Hvert år bliver et udsnit af OMBOLDs spillere spurgt om deres idrætsvaner. Og konklusionen er klar: De vil have mere fodbold og det er fællesskabet og vennerne der driver dem, men de har brug for nogen at følges med for at komme ud af døren.

61 ud af 100 danskere dyrker jævnligt sport og motion. Men er man arbejdsløs og på kontanthjælp er tallet blot 17 ud af 100, Det viser Idrættens Analyseinstituts årlige opgørelse over danskernes idrætsvaner, Skal der rettes op på det, efterlyser forfatterne flere tilbud målrettet de mere socialt udsatte samfundsgrupper.

Selv om alle fremhæver idræt som en vidundermiddel til at skabe fællesskaber og fysisk og mental sundhed, bliver nogle af mest udfordrede ladt i stikken af den etablerede foreningsidræt. Under hver femte – eller 17 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i IDANs undersøgelse – dyrker regelmæssigt sport eller motion. Den lavere idrætsdeltagelse kommer til udtryk på flere måder: Jo kortere uddannelse, jo lavere sandsynlighed for at du dyrker idræt. Samtidig er mennesker der har et arbejde generelt mere idrætsaktive end personer udenfor arbejdsmarkedet.
Forfatterne oplister ikke en facitliste på konkrete initiativer, men de lægger ikke skjul på, at der er noget der halter og som kræver aktiv handling fra både politikere og idrættens egne organisationer: ”Ønsker man fortsat stigende kurver i danskernes motions- og sportsvaner, handler indsatsen i de kommende år ikke blot om at skabe nye, spændende tilbud til ’Hr. og Fru Danmark’. Det vil kræve at tage dagsordenen om ’idræt for alle’ anderledes alvorligt frem for at lade det være en politisk floskel”. (IDAN 2016 – s. 142)

Analyserne i rapporten peger på, at det fremadrettet bl.a. handler om at skabe tilbud til personer på sygedagpenge, på førtidspension, på kontanthjælp, ufaglærte arbejdere, personer med ikke-europæisk herkomst samt i høj grad disse målgruppers børn.

 

OMBOLDS AKTIVE TRODSER STATISTIKKEN

OMBOLD er et af de få idrætstilbud for voksne, der fuldstændig skriver sig ind IDANs analyse af, hvilke målgrupper, der har behov for øget opmærksomhed og målrettede indsatser. OMBOLD har hvert år kontakt til omkring 1200 udsatte og hjemløse, der spiller gadefodbold ved de åbne træninger i hele landet eller deltager i stævner og mesterskaber eller i OMBOLDs Asfaltliga. Hvert år bliver et udsnit af spillerne bedt om at svare på en række spørgsmål om deres levevilkår og idrætsvaner. Af de over 100 udfyldte spørgeskemaer fremgår det, at halvdelen af spillere er på kontanthjælp. En fjerdedel får løn eller SU – mens forsørgelsesgrundlaget for resten er fordelt mellem førtidspension, sygedagpenge eller ingen indtægt. Halvdelen af spillere har ikke egen bolig – dvs. de bor på herberg, hos venner/familie eller på gaden.

Al vores erfaring viser, at denne målgruppe altså gerne vil dyrke idræt. Halvdelen af deltagerne til OMBOLDs turneringer spiller gadefodbold ugentligt, og 80% kommer ud og rør sig (og en bold) mindst en gang om måneden. Og de vil have mere! Stort set alle spillere efterspørger mere træning eller flere turneringer.

 

ET “DEM OG OS” MOD ET FÆLLES MÅL

Der er ingen tvivl om, at idræt er godt for alles kroppe og sjæle, men adskillige undersøgelser viser, at udsatte menneskekroppe har særligt gavn at motion. Men det er mere end det: For OMBOLD-spillerne er gadefodbolden en indgang og en adgang til et rum, hvor de bliver set som noget andet end blot hjemløse, misbrugere eller kontanthjælpsmodtagere, Eller en hvilken som helst anden label, det omkringliggende samfund hæfter på dem. De er fodboldspillere, og formår til fulde at sætte ord på, hvad det vil sige:
”Et mål er et mål – lige meget om det er mig eller pædagogen fra mit værested, der scorer. Vi er ligesom lige meget værd på banen”, fortæller en spiller fra et af de faste OMBOLD-hold, når man spørger, hvorfor han spiller OMBOLD.

Ud over selve spillet, giver gadefodbolden også en adgangsbillet til et netværk og et positivt fællesskab, som de fleste i målgruppen ikke har i forvejen. Direkte adspurgt betragter 9 ud af 10 OMBOLD-spillere deres holdkammerater som venner – og holdånden bliver uden sammenligning af flest spillere angivet som grunden til, at de deltager i OMBOLDs aktiviteter. Og hele 95 pct. af spillerne oplever efter eget udsagn, at de får det bedre psykisk af at spille OMBOLD.

 

MOTIVATION OG STØTTE NØDVENDIG

OMBOLDs koncept er udviklet og afprøvet i gennem godt 13 års arbejde med udsatte grupper. Og selv om vi løbende udvikler nye initiativer, så der mange generelle barrierer, som står i vejen for et aktivt idrætsliv i foreningsidrætten.

For det første er der økonomiske udfordringer: Hvis man ingen indtægt har, kan man ikke betale kontingent – og der er behov for gratis tilbud om idrætsfællesskaber. Men en større udfordring er de personlige og sociale ressourcer: Hvis man har psykiske udfordringer er barrieren for at komme afsted større. En tredjedel af OMBOLDs-spillere siger selv, at de har brug for nogen at følges med eller hjælp og støtte for at komme afsted til idræt.

Konklusionen er altså klar: Der er en gruppe af mennesker, der er underrepræsenteret i forhold til idrætsdeltagelse i Danmark. Men idræt bør være for alle, og OMBOLD, ligesom andre aktører indenfor udsatteidrætten, viser hver uge, at kontanthjælpsmodtagere, (tidligere) misbrugere, hjemløse eller andre, der ikke er ’hr. og fru- Danmark’ kan aktiveres med meningsfulde idrætstilbud. Det skal prioriteres – og anerkendes!


 

Læs IDANs rapport “Danskernes motions- og sportsvaner 2016” her