Pressemeddelelse

  

Udsatte-idrætten i Danmark får tilført flere muskler, når Jonas Keiding Lindholm sætter sig i formandsstolen for idrætsorganisationen OMBOLD, som siden 2003 har været primus motor i at få engageret socialt udsatte i idrætsfællesskaber i hele landet.

Med sin store erfaring fra organisationsverdenen og idrætssociale indsatser skal Jonas Keiding Lindholm bidrage til at styrke udviklingen og udbredelsen af OMBOLD, i særdeleshed ambitionen om at sikre idræt for socialt udsatte langsigtet statslig og kommunal bevågenhed og finansiering.

Jeg glæder mig til opgaven og er ydmyg over at få muligheden for at stå i spidsen for en organisation, som vitterlig skaber små mirakler for nogle af Danmarks allermest udsatte mennesker. Som formand ser jeg frem til at bidrage til at udbrede gadefodbolden og styrke OMBOLDs organisation og aktiviteter, så vi kan få skabt et solidt fundament for, at endnu flere sårbare medmennesker får gavn af de stærke idræts-sociale fællesskaber, som OMBOLD står for, siger Jonas Keiding Lindholm.

OMBOLD har de sidste 15 år engageret 15.000 hjemløse, misbrugere og andre udsatte grupper i idræt gennem et særligt tilpasset gadefodboldkoncept, hvor fællesskabet på og uden for banen er i fokus.  Med den bekymrende stigning i antallet af hjemløse og socialt udsatte mennesker herhjemme har behovet for at skabe meningsfulde fællesskaber og trivsel for samfundets allermest sårbare aldrig været større.

Jeg ved fra mine mere end 20 års arbejde med sociale hjælpeindsatser for både flygtninge, etniske minoriteter og udsatte piger og drenge i Danmark og resten af verden, at fodbold kan noget helt særligt. Fodbold forener og skaber fællesskab. Fodbold får drømme til at flyve og kan forandre liv. Sammen med andre holdsporter kan fodbold gøre en mærkbar forskel for sårbare og udsatte mennesker, som er faret vild i eget liv og står på sidelinjen, mens samfundet ræser afsted for flertallets vedkommende. OMBOLDS unikke fodboldfællesskaber giver dem modet på at komme ind i kampen igen”, siger Jonas Keiding Lindholm. 

Jonas Keiding Lindholm, der har siddet i bestyrelsen siden sommeren 2017, blev valgt som formand på OMBOLDs Generalforsamling d. 1 april. Han afløser professor i psykiatri, Merete Nordentoft, der har været formand i 9 år, og som fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem.

 

Fakta om OMBOLD

OMBOLD har siden 2003 givet over 15.000 hjemløse og socialt udsatte i Danmark mulighed for at spille gadefodbold og være en del af et meningsfuldt fællesskab. Gennem holdsporten opnår deltagerne et socialt fællesskab, som danner grobund for positiv udvikling i forhold til personlige kompetencer, sundhed, boligsituation, misbrug, netværk og beskæftigelse.

OMBOLD primære aktiviteter og indsatser er Hjemløselandsholdet, Åbne træninger i større byer i Danmark, Stævner og Mesterskaber og afviklingen af asfaltligaer i København og Aarhus.

OMBOLDs bestyrelse består, udover Jonas Keiding Lindholm og Merete Nordentoft, af næstformand Niels Neergaard, adm. direktør i Forenede Gruppeliv, Frits Alstrøm, fhv. mediedirektør og pressechef i Uefa, Morten Bødskov, medlem af folketinget, Lykke Friis, udenrigskorrespondent og fhv. Klima- og Energiminister, Jim Stjerne Hansen, tidligere generalsekretær i DBU og Lene Knudtzen, medarbejderrepræsentant.

 

For yderligere info

 

Kontakt:

Bestyrelsesformand Jonas Keiding Lindholm 2327 2494

Sekretariatsleder Martin S. Pedersen 61281149