Milepæl er nået: Første herberg i verden er nu idrætscertificeret

Herberget, Kollegiet Gl. Køge Landevej, kan som det første herberg nogensinde bryste sig af at være et idrætscertificeret herberg. Mandag den 21. august fik de ved en reception det fysiske bevis på, at de kan kalde sig et idrætscertificeret herberg, der aktiv benytter idrætten i det socialpædagogiske arbejde.

30. august 2024

Det er en milepæl i det socialpædagogiske arbejde i Danmark, at Kollegiet Gl. Køge Landevej nu er idrætscertificeret. Idrætscertificeringen betyder, at herberget forpligter sig til at gøre idrætten til en del af den socialpædagogiske praksis i arbejdet med beboerne.

Målet med at bruge idræt og bevægelse – og det fællesskab, der følger med – er at styrke beboernes sociale kompetencer og højne deres muligheder for at blive en del af idrætsforeninger eller andre fællesskaber i samfundet. Det vil nemlig øge beboernes chance for at skabe et godt liv i egen bolig, efter de har boet på herberget.

– Med idrætscertificeringen har vi på herberget fået et større fokus på idræt som et pædagogisk redskab. Både for de beboere, som har været vant til at deltage i vores fysiske aktiviteter og for dem, der ikke har været med på idrætsvognen. Vi oplever allerede, at idrætten styrker fællesskabet blandt beboerne og er med til at bygge bro til fællesskaber uden for herberget. Fællesskaber, der ruster beboere til at stå på egne ben, når de flytter fra herberget til egen bolig, fortæller Kjeld Ebdrup, forstander på Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Hvorfor er idræt og bevægelse vigtigt i det socialpædagogiske arbejde?
Når snakken falder på idræt og sundhed, er det som oftest idrættens gavnlige effekter for den fysiske sundhed, der bliver fremhævet. Men idræt og bevægelse kan faktisk meget mere end at forbrænde kalorier og få blodtrykket til at falde.

–  Viden om idræt og bevægelse som en pædagogisk metode og samværsform i arbejdet med borgerne synliggør de skjulte værdier, som idrætten indebærer – ikke bare nu, men også på længere sigt. Vi kan i det pædagogiske idrætsrum skabe en ”parallelverden” til det omkringliggende samfund, vi alle er en del af. En parallelverden hvor vi fra pædagogisk side har mulighed for at tydeliggøre og øve mange af de sociale spil og attituder, som er en naturlig og integreret del af idrætsfællesskaber, udtaler Grethe Sandholm, Lektor på VIA University College.

Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør hos Weshelter, er heller ikke i tvivl om, at et øget fokus på idræt som socialpædagogisk værktøj, kan give udsatte mennesker bedre vilkår i forhold til at forbedre deres liv:

– Fra WeShelters arbejde blandt mennesker i hjemløshed ved vi, at overgangen fra herberg til egen bolig ofte er forbundet med ensomhed og social isolation. Det betyder, at mange tidligere hjemløse falder tilbage i hjemløshed. I idrætten har mennesker i hjemløshed mulighed for at styrke sociale kompetencer, opbygge sunde relationer og blive en del af meningsfulde og forpligtende fællesskaber, der ruster dem til livet i egen bolig. Vi er derfor glade for, at WeShelters herberg Kollegiet Gl. Køge Landevej nu er verdens første idrætscertificerede herberg.

Hvad er en idrætscertificering?
Herbergets medarbejdere har gennemført et uddannelsesforløb, hvor de er blevet undervist i at bruge idræt og bevægelse i deres arbejde. Sideløbende har de afprøvet aktiviteter, øvelser, fremgangsmetoder og lignende i det socialpædagogiske arbejde med beboerne på herberget.  

OMBOLD, projektejere på idrætscertificeringsprojektet, har mange års erfaring med, hvordan idræt kan skabe positive forandringer blandt mennesker i udsatte positioner. Derfor skaber det glæde, at det første herberg nu er blevet idrætscertificeret, og at fremtiden forhåbentlig byder på et endnu større idrætsfokus på socialpædagogiske felt.

– Fællesskabet der kommer af at dyrke idræt, kan gøre en stor forskel for mennesker, der bor på herberg. Det kan være med til at skabe positive livsforandringer i forhold til ensomhed, sundhed og misbrug. Der ligger et stort generelt potentiale i at gøre idrætten til en del af den socialpædagogiske praksis i forhold til udsatte borgere, og vi håber at idrætscertificeringen kan være med at forløse dette potentiale, udtaler Martin S. Pedersen, direktør hos OMBOLD.

Hos DIF glæder man sig over, at det nu ikke bare er børnehaver og SFO’er der idrætcertificeres.

– Idrættens egenskaber kan gøre en positiv forskel hos alle danskere, hvilket vores samarbejde omkring idrætscertificeringen af herberger også har vist på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Både beboer, og medarbejdere har gennemgået en vigtig samskabelsesproces henimod mere meningsfulde og kompetencegivende relationer i et godt fællesskabsiger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen.

Udviklingsarbejdet fortsættes
Selvom Kollegiet Gl. Køge Landevej nu er idrætscertificeret, fortsætter arbejdet med at finjustere den endelige idrætscertificering stadig.

Det er OMBOLD, VIA University College, DIF og WeShelter der har udvikle forløbet. Det er i denne gruppe, at erfaringer fra Kollegiet Gl. Køgelandevej og læringer fra de igangværende idrætscertificeringsforløb i Esbjerg Kommune og Aarhus Kommune, vil blive samlet og brugt til at færdigudvikle forløbet. Undervejs vil VIVE være med på sidelinjen for at evaluere forløbet.

Projektet er støttet med midler fra TrygFonden, og målsætningen er, at idrætscertificeringsforløbet på sigt skal udbredes til herberger og kommuner i hele Danmark.

Kontakt

Kasper Susaa, Kommunikationsansvarlig hos OMBOLD.
Tlf. nr.: 51 35 91 60.
E-mail: kasper@ombold.dk.

OM OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab
for udsatte voksne og mennesker ramt af hjemløshed med plads
til alle uanset køn, alder og fodboldevner.