OMBOLD varetager og understøtter en række af fodboldaktiviteter i Danmark under COVID-19-perioden. Retningslinjerne for dels fodbold og dels det sociale område opdateres løbende – og hvad der er muligt i én kommune er måske ikke muligt i en anden kommune. Derfor har OMBOLD udviklet og udarbejdet forskellige fodboldkoncepter, der kan anvendes – alt efter de lokale/kommunale forhold og retningslinjer. OMBOLD vil gerne understøtte opstart af koncepterne gennem virtuel (telefonisk/video) kontakt eller fysiske besøg i landet både hos eksisterende eller nye samarbejdspartnere. Vi tilbyder sparring til både vores lokale trænere/ligakoordinatorer, men vi vil samtidig forsøge at udrulle fodboldaktiviteter lokalt på herberger/væresteder m.fl.

OMBOLDs erfaring er at selv alternative fodboldaktiviteter gør en forskel for mange udsatte, og vi har i de seneste måneder fået værdifuld information om motivering og engagering af målgruppen i denne periode. Læs mere om koncepterne nedenfor.

 

Fodbold – med fysisk kontakt

Efter dialog med sundhedsmyndighederne om OMBOLDs målgruppe åbner OMBOLD op for ”almindelig” fodboldtræning i København, hvor DBU’s retningslinjer følges, hvilket bl.a. betyder, at der fortsat skal være afstand udenfor banen, fokus på hygiejne og maksimalt ti personer til stede. På nuværende tidspunkt afholder OMBOLD almindelig fodboldtræning i København fem gange om ugen. I forbindelse med træningerne må de gerne spilles kamp. Fodbold med fysisk kontakt bliver også muligt i resten af landet med tiden, men det vil afhænge af de kommunale retningslinjer. Da der ikke må spilles turnering er Asfaltliga og stævner fortsat aflyst.

 

 

Fodboldtræning – uden fysisk kontakt

På det sociale område er der fortsat store restriktioner i forhold til aktiviteter og ikke mindst fysisk kontakt, da målgruppen af hjemløse og udsatte er særligt udsatte i tilfælde af smitte. Det betyder, at mange af vores samarbejdspartnere, som f.eks. herberger og bosteder ikke kan deltage i eller understøtte OMBOLDs træninger og aktiviteter, og/eller at vores kommunalt ansatte trænere ikke må afvikle fodboldtræning med fysisk kontakt. I takt med at der åbnes op for området kan OMBOLD tilbyde sparring/opstart af fodbold uden fysisk kontakt, da dette formentligt vil være virkeligheden i et godt stykke tid fremover. Af fodboldaktiviteter uden fysisk kontakt har  OMBOLD udviklet følgende koncepter:

 

Møde med en bold

Møde med en bold er en fodboldtræning, hvor spillernes samles til fællesskabet om en bold – uden fysisk kontakt. Møde med en bold kan afholdes i parker eller lignende og er ikke afhængig af en fodboldbane. Med dette koncept er det fuldt ud muligt at overholde anbefalinger om eksempelvis mindst to meters afstand mellem spillere. Legene/øvelserne vælges på dagen på baggrund af motivationen og tekniske kundskaber blandt de spillere, der er mødt op (eksempelvis gris, firkant, fodboldgolf, 500 m.m.)

“Møde Med En Bold” er et træningsøvelser med en bold og socialt samvær med afstand og ingen fysisk kontakt. Det er med succes blevet afholdt for OMBOLD-spillere i parker rundt omkring i København.

Fodboldkamp med afstand

OMBOLD har udviklet et corona-venligt koncept for fodboldkamp, hvor spillerne spiller til to mål men ikke har fysisk kontakt. Banen bliver inddelt i felter, hvor det kun er tilladt for en spiller at befinde sig ad gangen. Inddelingen kan foretages med kegler eller markeringsspray, der kan afvaskes.

 

OMBOLD har udviklet et fodboldkamp-koncept med afstand og ingen fysisk kontakt. Banen er opdelt i felter med kegler og der kan deltage op til 10 spillere.

 

Kontakt OMBOLD for yderligere instruktion, hvis I vil vide mere.

 

Har du brug for rådgivning og sparring ifht. afvikling af fodboldaktiviteter?

Så tøv ikke med at kontakte Rikke på tlf. 28776883 eller mail  Rikke@ombold.dk,

OMBOLD stiller meget gerne vores viden og erfaring til rådighed vedr. afvikling af corona-venlige aktiviteter til målgruppen af hjemløse og udsatte, herunder psykisk sårbare for kommuner og sociale aktører, der er interesserede i at understøtte aktiviteter for deres udsatte borgere under corona.