Projekt 'Inklusion i fodbold Danmark'

‘Inklusion i fodbold Danmark’ har til formål at få mennesker i udsatte positioner, fx hjemløse, psykisk sårbare og misbrugere, med i positive fodboldfællesskaber i lokale fodboldklubber i hele Danmark. 

For nogle i målgruppen vil formålet være at opnå en tilknytning til det lokale idrætsmiljø som idrætsudøvere på egne præmisser, mens det for andre i målgruppen vil være muligt med fuld inklusion på et ordinært hold i fodboldklubben.

Læs pressemeddelelsen om projektet her

Metode

I tæt samarbejde med kommune, lokal fodboldklub, DBU og DBU Bredde vil OMBOLD arbejde med inklusion af udsatte målgrupper i det lokale foreningsliv.

Projektet evalueres af Syddansk Universitet og DBU.

OMBOLD

 • Projektledelse, herunder økonomistyring, milepælsplanlægning- og opfølgning.
 • Understøtte klubtræner og kommunal medarbejder i forhold til facilitering af træning for socialt udsatte samt inklusion af udsatte i klubber som spillere og/eller frivillige.
 • Understøtte kommunale medarbejdere i forhold til opsøgende arbejde for at få spillere til træningerne.
 • Understøtte kommunale medarbejdere i forhold til planlægning og afvikling af lokale stævner.
 • Ansvarlig for erfaringsudveksling på tværs og kompetenceudvikling af deltagere, herunder to årlige netværksmøder.

DBU-Sjælland og DBU-Jylland (DBU Bredde)

 • DBU Breddes klubkonsulenter bistår kommunen i at rekruttere en lokal samarbejdsklub ud fra faktorer såsom social profil, beliggenhed i den pågældende kommune og engagement.

Kommunen

 • Afsætte dedikeret tid hos medarbejder til opsøgende arbejde i forbindelse med træninger samt deltagelse i forbindelse med ugentlig træning, hvor vedkommende står for den socialfaglige del (i alt 5 timer pr. uge)
 • Primus motor i at planlægge og afvikle lokalt stævne

Lokal fodboldklub

 • Afsætte dedikeret tid hos klubtræner til planlægning og afvikling af ugentlig fodboldtræning samt arbejde med at inkludere målgruppen i klubben som enten spillere på ordinære hold eller som frivillige i klubben (3 timer pr. uge)

Ugentlig træning + inklusion i fodboldklub, timer hos klubtræner

 • I første år dækker projektmidlerne 100 % af udgifterne, og derfor er der ingen kommunale udgifter til klubtræneren
 • Efter år 1 skal kommunen betale 50 % af udgifterne til klubtræneren indtil projektets udløb – dvs. 1.612,5 kr. pr. måned indtil 30. april 2025. 

Materialer/udstyr/transport til træninger

 • 5.000 kr. pr år til materialer/udstyr
 • 3.000 kr. pr år til transport, eksempelvis til stævner

Inklusion i fodboldklub

 • 3.000 kr. pr år til kontingentstøtte til spillere
 • 3.000 kr. pr. år til tøj/sko m.m. til spillere

Uddannelse/kompetenceudvikling af fodboldklubtrænere samt kommunalt personale

 • C1 træneruddannelse.
 • Fodboldfitnessuddannelse for mennesker i udsatte positioner.

Stævner

 • 100 % af udgifter til lokalt stævne i år 1 (20.000 kr.)
 • 50 % af udgifter til lokalt stævne i år 2 (10.000 kr.)

Støtte

Projektet er støttet med midler fra Nordea Fonden 

Samarbejdsprojektet løber fra 1. maj 2022 til maj 2025.

Ambitionen er, at mindst 360 danskere, der for eksempel kæmper med hjemløshed, ensomhed, stofmisbrug eller psykiske sygdomme, bliver en del af fodboldklubberne i minimum 12 kommuner inden udgangen af 2024.

Derefter er målsætningen at konceptet kan udrulles til andre kommuner, så endnu flere kan få glæde af fodboldens fysiske og sociale gevinster.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte OMBOLDs projektleder, Anders Blæsbjerg Gilsaa, hvis du vil vide mere. 

Tlf. nr.: 42 23 18 16

Mail: anders@ombold.dk