Vil jeres kommune samarbejde om at inkludere udsatte borgere i idrætsfællesskaber?

OMBOLD arbejder med at engagere og motivere socialt udsatte voksne mennesker til at indgå i lokale fodboldfællesskaber.

Siden 2003 har vi i fællesskab med borgere, institutioner og kommuner udviklet og forfinet metoder til at engagere borgere i udsatte positioner til at blive en del af positive fodboldfællesskaber, der kan skabe livsforandring hos den enkelte.

Gennem fodbolden og fællesskabet oplever deltagerne livsforandringer i forhold til sundhed, misbrug og ensomhed.

For at engagere flest muligt socialt udsatte mennesker i positive fællesskab har OMBOLD udviklet flere succesfulde koncepter, hvor fodbold er omdrejningspunktet. 

HVORDAN KAN VI ARBEJDE SAMMEN?

Vi har en række forskellige koncepter, der hver især tilgodeser forskellige behov (og budgetter). Ens for alle koncepterne er, at de kan fremme idræts- og fællesskabsdeltagelse hos socialt udsatte borgere i jeres kommune.

Koncepterne er kort forklaret nedenfor (bemærk at priserne er vejledende).

Ugentlig træning på socialt tilbud i gård, have eller lignende.

Bemanding er to trænere (tidligere OMBOLD-spillere) suppleret af idrætskonsulent fra OMBOLD v. behov.

Deltagerantal: ca. 20/uge
Pris ca. 75.000 kr. pr. år.

Ugentligt træning i målgruppens nærmilø. Rekruttering inkluderet. Bemanding er en idrætskonsulent og en træner (tidligere OMBOLD-spiller) fra OMBOLD.

Deltagerantal: ca. 30/uge 
Pris ca. 110.000 kr. pr. år.

Ugentlig træning i lokal fodboldklub. Klubtræner faciliterer træning og står for brobygning til øvrige hold i klubben. Kommunal medarbejder fra det sociale område står for rekruttering og deltager i den ugentlig træning. 

Deltagerantal: ca. 30/uge
Læs mere om projektet

Sociale tilbud og selvorganiserede hold i kommunen deltager hver uge som hold i en turnering, hvor der løbende samles point ind. En lokal ligakoordinator har ansvar for rekruttering af hold samt afvikling af turnering.

Deltagerantal: ca. 50/uge
Pris ca. 185.000 kr. pr. år. 

Afholdelse af regionalt mesterskab i jeres by med deltagelse af 32 hold fra hele Danmark over to dage. 
Gennem opsøgende arbejde sikrer OMBOLD deltagelse af den lokale målgruppe, og dermed bliver DM den perfekte platform til at sætte skub i idrætsdeltagelsen blandt udsatte borgere. 
OMBOLD sikrer derudover pressedækning, politisk deltagelse, ambassadører m.m.

Deltagerantal: ca. 300
Pris: 300.000 kr.

Afholdelse af regionalt mesterskab i jeres by med deltagelse af 24 hold fra hele Danmark.
Gennem opsøgende arbejde sikrer OMBOLD deltagelse af den lokale målgruppe, og dermed bliver DM den perfekte platform til at sætte skub i idrætsdeltagelsen blandt udsatte borgere. 
OMBOLD sikrer derudover pressedækning, politisk deltagelse, ambassadører m.m.

Deltagerantal: ca. 150
Pris: 40.000 kr. 

Afholdelse af lokalt stævne med deltagelse af ca. 12 hold fra nærliggende kommuner.

Deltagerantal: ca. 80
Pris: 20.000 kr. 

OMBOLD og STARK bygget en murbane og udviklet et spilkoncept for det klassiske skolegårdsspil. OMBOLD kan facilitere en MUR-turnering, hvor alle kan være med uanset niveau. 

Deltagerantal: 10 til 100
Pris: Kontakt os for pris

FODBOLD OG FÆLLESSKAB GØR EN FORSKEL

88 %

af spillere føler, at de er en del af et fællesskab, når de spiller OMBOLD.

60 %

af spillerne, der har et aktivt misbrug, oplever, at deres deltagelse i OMBOLD bidrager til, at deres misbrug reduceres.

53 %

af spillerne oplever, at OMBOLD giver dem overskud til starte i arbejde, på uddannelse  eller blive ved med at arbejde/studere

72 %

af spillerne får mere energi til at klare hverdagens gøremål, når de spiller OMBOLD.