Fodboldtræninger for socialt udsatte og hjemløse fortsætter i otte kommuner

Mere end 150 udsatte, hjemløse og psykisk sårbare mennesker har siden 2020 spillet fodbold i klubber rundt omkring i landet igennem projektet OMBOLD Lokalt, der er støttet af Nordea-fonden. Støtten fra fonden stopper, men det gør de ugentlige træninger ikke, da alle otte kommuner har valgt fremover at understøtte træningerne i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber og OMBOLD.

3. februar 2022

 

Projektet blev etableret i Aalborg, Vejle, Esbjerg, Svendborg, Holbæk, Vordingborg, Høje-Taastrup og København[1] med det formål at give socialt udsatte voksne, der normalt ikke finder vej ind i landets fodboldklubber, mulighed for at blive en del af et fællesskab med fodboldbolden som omdrejningspunkt og derigennem opnå positive livsforandringer ift. sundhed, misbrug og ensomhed.

Det er lykkedes over alt forventning at få udsatte borgere til at spille fodbold og succesen betyder, at samtlige otte kommuner i projektet bakker op om OMBOLD træningerne, når midlerne fra Nordea Fonden ophører primo 2022. En af de lokalpolitikere, der har kæmpet for den kommunale støtte, er Søren Kusk, der sidder i byrådet i Aalborg Kommune. Han er ikke i tvivl om, at idrætsdeltagelsen og fodbolden for udsatte målgrupper er en vigtig politisk opgave at løfte lokalt.

– I Aalborg har vi stor fokus på de udsatte og hjemløse. Så for at skabe afveksling i deres liv, så satser vi også på at der skal være plads til tiltag der fremmer meningsfulde fællesskaber, som f.eks. idræt. Fodbolden er det der samler her i Aalborg og spillerne er blevet mere opmærksomme på hinanden og holder kontakten uden for banen. Det er vigtigt og noget som vi som kommune gerne vil bakke op om.
 
Fodbolden og fællesskabet letter hverdagen for socialt udsatte mennesker
Det lokale foreningsliv og fodboldklubberne landet over har også set lyset i at få en anden målgruppe end normalt ind i deres klubber. Et eksempel herpå er Nørrebro United, der er en del af OMBOLD Lokalt-samarbejdet. Træner Christopher Starnoy hylder initiativer, som kan udfordre strukturen i klubberne og samtidig give spillerne noget, de ellers ikke oplever normalt.

Vi kan præsentere dem for et miljø, hvor de kan blive anerkendt som fodboldspillere og som en del af en forening. Jeg håber, at vi med initiativer som OMBOLD Lokalt kan bryde op for homogeniteten i lokale fodboldklubber landet over. Det er vigtigt initiativ – både for Nørrebro United som forening og fodboldklub men også for de spillere, som får lov til at komme og træne. Jeg oplever en stor glæde fra når de møder ind til de går. Det er noget, de ser frem til. Så jeg synes det er fedt, at vi kan få lov til at fortsætte træningerne.

Jesper er en af dem, som selv har deltaget i OMBOLDs lokale træninger. Han har følt sig forbigået i mange sociale sammenhænge. Men i OMBOLDs lokale træninger i Holbæk bliver han en del af et fællesskab.

Træningerne har betydet enormt meget for mig socialt. Jeg har fået venner, som jeg også mødes med uden for træningerne. Før var jeg ofte meget nedtrykt, men på grund af træningerne og det sociale, de giver, føler jeg mig faktisk glad. Så jeg synes det er fantastisk, at træningerne kan fortsætte, siger Jesper, der endnu ikke har misset en OMBOLD-træning siden opstarten i Holbæk.

Hos OMBOLD er man også begejstret over udsigten til at fodbolden fortætter.

Vi har udviklet et bæredygtigt koncept der virker og som giver udsatte mennesker en tilknytning til foreningslivet på deres egne præmisser. Det har været en succes, hvilket opbakningen og den videre støtte fra kommuner og klubber vidner om. Nu bliver næste skridt at få OMBOLD træninger ud i endnu flere kommuner og klubber så endnu flere udsatte og hjemløse landet over kan få muligheden for at blive del af et fællesskab omkring fodbolden, lyder meldingen fra OMBOLDs Direktør Martin Pedersen.

Fakta om OMBOLD lokalt:
OMBOLD er et fodboldfællesskab for voksne i udsatte positioner – eksempelvis mennesker ramt af hjemløshed, misbrug, psykisk sårbarhed m.m. Formålet med OMBOLD Lokalt er at give socialt udsatte borgere mulighed for at træne i en lokal fodboldklub og derigennem indgå i et fællesskab, de ellers ikke har adgang til.

For yderligere information, kontakt:
Martin S. Pedersen, direktør i OMBOLD Gadefodbold, tlf.: 61 28 11 49, martin@ombold.dk

[1] Vejle kommune afventer endelig godkendelse til OMBOLD Lokalt. Beslutningen tages primo 2022

OM OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab
for udsatte voksne og mennesker ramt af hjemløshed med plads
til alle uanset køn, alder og fodboldevner.