Herberg i Valby vil styrke beboernes sociale kompetencer gennem idræt

For mennesker, der har boet på herberg, ender livet i egen bolig ofte i ensomhed. Men ved at gøre idræt og fællesskab til en aktiv del af det pædagogiske arbejde på herberger, er håbet, at færre bliver ensomme, når de kommer i egen bolig, fordi de vil have lettere ved at indgå i lokale fællesskaber.

30. august

Den 30. august sætter personalet på Valby-herberget, Kollegiet Gl. Køge Landevej, sig tilbage på ”skolebænken”. Her går herberget nemlig i gang med ’Idrætscertificering modul 1’, og det betyder, at personalet skal uddannes i at bruge idræt som et pædagogisk redskab.

Men selvom der står idræt på ”skoleskemaet”, så er det ikke kun idrættens gavnlige effekter for den fysiske sundhed, som er fokus i denne idrætscertificering. For idrætten kan nemlig meget andet end at give sved på panden, få pulsen til at stige og gøre musklerne ømme. 

Idræt kan skabe fællesskaber og derigennem styrke ens sociale kompetencer, og hensigten med at bruge idræt som pædagogisk redskab er netop at styrke beboernes sociale kompetencer. Med styrkede sociale kompetencer i bagagen er forventningen, at beboerne får lettere ved opsøge fællesskaber i foreningslivet, når de flytter i egen bolig. Gennem foreningslivets fællesskab kan beboerne skabe nye relationer og venskaber og derved undgå at havne i ensomhed. 

Endnu bedre pædagogiske forudsætninger

Det overordnede mål med idrætscertificeringen er altså at gøre overgangen fra herberg til egen bolig nemmere for de mennesker, der har boet på herberget. Og for forstanderen på Kollegiet Gl. Køge Landevej, er der ingen tvivl om, at idrætscertificeringen giver mening i forhold til herbergets arbejde og fokus.

Vi har i mange år prioriteret fysiske aktiviteter og bevægelse, da vi kan se, at det giver beboerne noget at være sammen om. En idrætscertificering vil give personale og ledelse endnu bedre forudsætninger for at fortsætte dette fokus og gøre det endnu mere udtalt i vores måde at arbejde på. Det handler om at skabe sunde og gode sociale relationer på herberget, men også at give vores beboere de bedste forudsætninger for overgangen til egen bolig, udtaler Nikolaj Olsen, forstander på Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Idrætscertificeringen er fortsat under udvikling

Det er ikke en færdig ”idrætscertificerings-pakke”, hvor sløjfen er bundet, som Kollegiet Gl. Køge Landevej har takket ja til. Idrætscertificeringsforløbet er nemlig under udvikling, men der er brug for at opleve, hvordan teorien fungerer i praksis på et herberg. Udover Kollegiet Gl. Køge Landevej skal to andre herberger afprøve idrætscertificeringsforløbet, mens det stadig er under udvikling.

Det er VIA University College, DIF, WeShelter og OMBOLD, der står for at udvikle forløbet. Det er i denne gruppe, at erfaringer fra herbergerne vil blive samlet og brugt til at færdigudvikle forløbet. Undervejs vil VIVE være med på sidelinjen for at evaluere forløbet.

Projektet er støttet med midler fra Tryg-fonden, og målsætningen er, at idrætscertificeringsforløbet skal udbredes til herberger i hele Danmark, så endnu flere beboere på landets herberger får glæde af det gavnlige fællesskab, der opstår, når man dyrker idræt sammen.

OM OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab
for udsatte voksne og mennesker ramt af hjemløshed med plads
til alle uanset køn, alder og fodboldevner.