Idræt skal styrke udsatte borgeres sociale kompetencer i Aarhus

Mennesker, der fx kæmper med misbrug og psykisk sårbarhed, kæmper i mange tilfælde også med social isolation og ensomhed. Men ved at gøre idrætten til en aktiv del af det pædagogiske arbejde i mestringsvejledningen fra Center for Mestring i Aarhus Kommune, er håbet, er flere udsatte borgere kan blive en del af lokale idrætsfællesskaber, og derved undgå ensomheden og den sociale isolation.

21. februar 2023

Den 22. februar sætter 23 mestringsvejledere fra Center for Mestring i Aarhus kommune sig på ”skolebænken”. I Aarhus Kommune har man nemlig besluttet at idrætscertificere en stor del af kommunens mestringsvejledere, hvis kerneopgave er at støtte og udvikle mennesker i udsatte positioner, der bor i egen bolig, borgere i hjemløshed eller i risiko herfor.

Det betyder, at mestringsvejlederne skal uddannes i at bruge idræt og bevægelse som pædagogisk middel til at udvikle og løfte de af kommunens udsatte borgere, der har brug for støtte i egen bolig. Og det er faktisk en ret skelsættende beslutning, for der har ikke tidligere været tradition for at bruge idræt og bevægelse i det pædagogiske arbejde i mestringsvejledningen.

Idræt og bevægelse kan meget mere end at give sved på panden og få pulsen til at stige. Idrætten kan nemlig skabe fællesskaber, kropsbevidsthed og styrke ens sociale kompetencer, og det er netop det, der er hensigten med at bruge idræt som et aktivt pædagogisk redskab i Aarhus Kommune, fortæller Mette Grandjean, centerchef for Center for mestring i Aarhus kommune.

Idrætscertificeringen rummer dog ikke blot et øget fokus på aktiviteter, der sætter kroppen i gang. Certificeringen rummer også et øget fokus på at bygge bro til det omkringliggende foreningsliv. For det er nemlig her, at de udsatte borgere kan blive en del af trygge og inkluderende idrætsfællesskaber.

Vi ved fra undersøgelser, at socialt udsatte deltager væsentligt mindre i civilsamfundets aktiviteter og foreningslivet end den øvrige befolkning. Fire ud af fem socialt udsatte fortæller, at de føler sig ensomme. Med dette projekt får vi mulighed for at støtte borgere i socialt udsatte positioner til at få et netværk, og kunne føle sig som en del af et socialt fællesskab i idrætsforeninger, fortæller Anders Winnerskjold Rådmand fra Magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Idræt skal gøre op med den sociale isolation i egen bolig

Mange mennesker i udsatte positioner, der er i egen bolig, isolerer sig desværre for omverdenen. Men det er netop i disse tilfælde, at idræt, bevægelse og det fællesskab der følger med, skal komme borgerne til gavn.

Frem for alt handler det om at indbygge simpel bevægelse og idræt i borgernes hverdag. Det vil løbende give borgerne succesoplevelser og fællesskabet omkring bevægelsen og idrætten vil styrke deres sociale kompetencer. Og med idrætten som tryg følgesvend er det store håb, at nogle udsatte borgere i Aarhus Kommune på sigt vil få tilknytning til det lokale foreningsliv.

Det er med andre ord idrættens og bevægelsens sociale samvær, der skal give sparket til den sociale isolation og den medfølgende ensomhed.

Aarhus Kommune er med i udviklingen af idrætscertificeringen

Det er OMBOLDs erfaringer med at skabe positive idrætsfællesskaber for mennesker i udsatte positioner, der er afsættet for idrætscertificeringen.

Udover OMBOLD består holdet bag idrætscertificeringsforløbet af VIA University College, DIF, WeShelter Tilsammen rummer disse organisationer stor viden om idrættens gavnlige effekter for mennesker i udsatte positioner.

Men der er behov for at afprøve teorien i praksis. Det betyder, at de erfaringer og oplevelser, som de aarhusianske mestringsvejledere gør sig, kommer til at påvirke, hvordan det endelige idrætscertificeringsforløb kommer til at tage sig ud, når certificeringen skal udbredes.

Projektet er støttet med midler fra TrygFonden, og målsætningen er, at idrætscertificeringsforløbet skal udbredes til herberger, bostøtteområder og kommuner i hele landet, så udsatte borgere i alle dele af Danmark kan få glæde af fællesskabet, der opstår, når man bevæger sig sammen.

Undervejs i forløbet vil VIVE være med på sidelinjen for at evaluere certificeringen. 

Kontakt

Kasper Susaa, Kommunikationsansvarlig hos OMBOLD.
Tlf. nr.: 51 35 91 60.
E-mail: kasper@ombold.dk.

OM OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab
for udsatte voksne og mennesker ramt af hjemløshed med plads
til alle uanset køn, alder og fodboldevner.