Sved på panden, fællesskab og boldspil: Idrætsfokus skal bane vej for et bedre liv for udsatte aarhusianere

Bevægelse og idrætsfællesskaber kan gøre stor forskel for udsatte mennesker og forbedre både sundhed og livskvalitet. Nu har medarbejdere på socialområdet i Aarhus Kommune afsluttet et 1-årigt idrætscertificeringsforløb, så idrætten kan blive en større del af kommunens socialpædagogiske arbejde.

22. januar 2024

Idrætscertificeringen betyder, at medarbejderne har fået kompetencer og konkrete redskaber til at bruge idræt som en del af det socialpædagogiske arbejde med Aarhus’ udsatte borgere.

På boldbanen eller i fitnesscentret er vi alle ligeværdige. Når vi sveder sammen og griner sammen, bygger vi nogle stærke relationer, som kan være første skridt til at åbne op om og få hjælp til noget af det, der udfordrer. Og så er det jo heller ingen hemmelighed, at det er godt for den fysiske sundhed at få pulsen op, og det gælder også, når man lever et liv på kanten. Derfor er jeg glad for, at vores medarbejdere er blevet klædt på til at bruge idrætten som et pædagogisk redskab, fortæller Anders Winnerskjold, Social- og Beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Idrættens potentiale kan ikke overvurderes

Målet med at bruge idræt og bevægelse er klart: At styrke udsatte borgeres sociale kompetencer, så de kan blive en del af positive og sunde fællesskaber. For selvom det som oftest er idrættens gavnlige effekter for den fysiske sundhed, der fremhæves, så kan idræt meget mere end at give sved på panden og få pulsen til at stige:

–  Viden om idræt og bevægelse som en pædagogisk metode fremhæver de skjulte værdier, som idrætten har. Vi kan i det pædagogiske rum skabe en ”parallelverden”, og her kan vi styrke sociale relationer og interaktioner, fordi de er en naturlig del af idrætsfællesskaber, udtaler Grethe Sandholm, underviser på idrætscertificeringen og lektor på VIA University College.

Thomas Sørensen er en af de medarbejdere, som nu er klædt på til at bruge idrætten aktivt i sin daglige kontakt med udsatte aarhusianere. Han har oplevet, hvordan mange borgere allerede har flyttet sig:

Succeskriterierne er forskellige fra borger til borger, men der er ingen tvivl om, at idræt gør en kæmpe forskel for de mennesker, som jeg arbejder med. For nogle er det en kæmpe succes, at de deltager aktivt i vores idrætsfællesskaber uge efter uge, mens andre har taget skridtet videre og er blevet en del idrætsfællesskabet i DGI Huset. Det handler om at give borgerne succesoplevelser og blive ved med at bygge på, og her er idræt et perfekt værktøj, fortæller Thomas Sørensen, gadesygeplejerske i Aarhus Kommune.

Positive livsforandringer gennem idræt

OMBOLD, der er projektejere på idrætscertificeringen, har mange års erfaring med at skabe positive forandring for udsatte mennesker gennem fodbold, og NGO’en er også fulde af forventninger i forhold til øgede kompetencer og fokus på idræt.

– Mange mennesker i udsatte positioner har dårlig sundhed, er ensomme og har dårligere livskvalitet end resten af befolkningen. Vi ved vi af erfaring, at idræt, og det fællesskab der følger med, kan gøre en stor forskel på alle de parametre for mennesker på kanten af samfundet. Det er fantastisk, at Aarhus Kommune gennem idrætscertificeringen har prioriteret at gøre idræt til en integreret del af den socialpædagogiske praksis i arbejdet med kommunens udsatte borgere, udtaler Martin S. Pedersen, direktør hos OMBOLD.

Det er OMBOLD, VIA University College, DIF og WeShelter der har udviklet forløbet med støtte fra TrygFonden, og målsætningen er, at idrætscertificeringen skal udbredes til forsorgstilbud og kommuner i hele Danmark.

Kontakt

Kasper Susaa, Kommunikationsansvarlig hos OMBOLD.
Tlf. nr.: 51 35 91 60.
E-mail: kasper@ombold.dk.

OM OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab
for udsatte voksne og mennesker ramt af hjemløshed med plads
til alle uanset køn, alder og fodboldevner.